Amulett - Dolmetschungen und Übersetzungen
zitat8

KONFERENCE

Na konferencích se tlumočí simultánně. To vyžaduje kabiny a ozvučení. Profe­sio­nální tlumočníci se na konference pečlivě připra­vují. Důležitá je součinnost mezi tlumo­čnickým týmem a organizátorem.

» Tipy na přípravu vícejazyčné konference.

REFERENCE

K našim klientům patří ve­ře­jné instituce jako např. Kancelář prezidenta, Par­la­ment, ministerstva, podniky a agentury, které organizují mezinárodní akce. Do­pro­vá­zely jsme spo­leč­no­sti při vstupu na český trh.

» Výběr z našich aktuálních referencí.

KOMPETENCE

Tlumočíme a překládáme z němčiny, češtiny, sloven­šti­ny, angličtiny a ruštiny do češtiny a němčiny. Veli­ce často pracujeme v týmu s konferenčními tlumo­čni­ce­mi a tlumočníky jiných jazy­kových kombinací.

» Mezinárodní konference, na kterých jsme tlumočily.