Tlumočnické tipy na přípravu vícejazyčné konference (v němčině) naleznete ZDE.

Tipy pro evropské podnikové rady
(v němčině) naleznete ZDE.

Leistungen

Simultánní tlumočení je obvyklou formou tlumočení na konferencích a zasedáních a prakticky jedinou možností, má-li být tlumočeno do několika jazyků. Pro simultánní tlumočení je potřebná tlumočnická kabina na každý jazyk a odpovídající zvukově technické vybavení. Simultánní tlumočení znamená práci v týmu. V každé kabině sedí dvě (nebo tři)  tlumočnice a po přibližně 20 až 30 minutách se střídají.

Při konsekutivním tlumočení tlumočnice převádí mluvený text poté,co řečník ukončil daný odstavec. Profesionální tlumočnice jsou díky své cvičené paměti a speciální poznámkové technice schopny zapamatovat si i rozsáhlé úseky textu bez ztráty informací. Má-li být tlumočeno konsekutivně, je nutno naplánovat dvojnásobnou dobu na mluvené příspěvky. Konsekutivní tlumočení je vhodné, tlumočí-li se pouze do jednoho jazyka. 

Při tlumočení šeptem neboli „šeptandě“ tlumočnice simultánně tlumočí mluvený text posluchači do ucha. Tato forma tlumočení přichází v úvahu pro maximálně 3 osoby. S pomocí technického kufříku vybaveného mikrofonem pro tlumočnici a sluchátky pro posluchače lze počet posluchačů zvýšit až na maximálně 20 osob. Používá se při tlumočení pouze do jednoho jazyka. Tlumočnice se stejně jako u simultánního tlumočení střídají. 

Práce překladatelek se odehrává bez publika. Jejich nejdůležitějším pracovním nástrojem je počítač. Slovníky, firemní glosáře a terminologie, onlinové databáze a internet slouží jako každodenní zdroj informací. Některé překladatelské oříšky se nám podaří rozlousknout až při rozhovoru s profesionály z oboru.

Nabízíme čtení korektur referátů, prezentací, technických textů a jiných dokumentů v němčině, češtině a angličtině.